Služby

Provádíme:

 • stanovení radonového indexu pozemku
 • hodnocení stavby dle vyhlášky 422/2016 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tj. krátkodobá měření objemové aktivity radonu v objektech – pro kolaudaci, započetí užívání stavby, rekonstrukci, prodej a koupi objektu apod.

Zajišťujeme:

u smluvních partnerů

 • radonovou diagnostiku objektů před projektováním ozdravných opatření
 • měření radonu ve vodě
 • měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech
 • geologický průzkum
 • návrh protiradonových opatření
 • zpracování projektové dokumentace ve všech stupních zpracování 

Nabízíme:

 • dlouhodobé zkušenosti
 • solidní jednání
 • rychlé termíny
 • flexibilitu
 • přijatelné ceny