Měření radonu Náchod

Náchodě provádíme každý rok měření radonu několika pozemků před stavbou, několika objektů před započetím užívání stavby, před stavebními úpravami nebo po stavebních úpravách. Největší akcí v dlouhodobé historii naší firmy je reference: Rodinné domy ulice Nad Celnicí atd. Mnoho různých měření radonu jsme provedli také v oblastí Broumovského výběžku.

Největší akce měření radonu v dlouhodobé historii naší firmy v Náchodě:

 • Rodinné domy ulice Nad Celnicí (P)
 • Školní jídelna VOŠ, SPŠ a SOU (R)
 • Nové Město nad Metují – administrativní budova HALLA (R)
 • Přístavba hotelu „Beránek“ (P)
 • Mnoho dalších pozemků pro výstavbu rodinných domů

Legenda referencí měření radonu

 • Měření radonu z podloží, stanovení radonového indexu pozemku (P)
 • Měření radonu ke kolaudaci (K)
 • Měření radonu pro účely započetí užívání stavby (US)
 • Měření radonu před rekonstrukcí (R)
 • Měření radonu před stavebními úpravami (SU)
 • Měření radonu pro kolaudaci po stavebních úpravách (KpR)
 • Měření radonu při změně užívání objektu (ZU)
 • Měření radonu pro informaci majitele (IM)

Užitečné odkazy na úřady v Náchodě

Náchod – stránky města Náchod
Katastrální úřad – nahlížení do Katastru Nemovitostí