Měření radonu Jičín

Jičíně děláme každý rok měření radonu několika desítek pozemků před stavbou. V letech 2000 – 2010 jsme měřili desítky pozemků v Allanových sadech a následně měření v objektech. V současné době provádíme měření radonu několika objektů ročně před započetím užívání stavby, před stavebními
úpravami nebo po stavebních úpravách.

Největší akce měření radonu v dlouhodobé historii naší firmy v Jičíně:

 • Měření několika desítek pozemků a objektů v lokalitě „Allanovi sady“
 • Obchodní dům TESCO (P)
 • Několik pozemků v průmyslové zóně (P)
 • Continental (P)
 • Kasárna (R)
 • PZ HZS (R)
 • Měření pozemků a objektů v okolí Valdic, Železnice, Sobotky a Jičíněvsi

Legenda referencí měření radonu

 • Měření radonu z podloží, stanovení radonového indexu pozemku (P)
 • Měření radonu ke kolaudaci (K)
 • Měření radonu pro účely započetí užívání stavby (US)
 • Měření radonu před rekonstrukcí (R)
 • Měření radonu před stavebními úpravami (SU)
 • Měření radonu pro kolaudaci po stavebních úpravách (KpR)
 • Měření radonu při změně užívání objektu (ZU)
 • Měření radonu pro informaci majitele (IM)

Užitečné odkazy na úřady v Jičíně

Jičín – stránky města Jičín
Katastrální úřad – nahlížení do Katastru Nemovitostí